Thursday, June 25, 2015

APA PERBEZAAN ZAKAT, SEDEKAH DAN CUKAI PENDAPATAN ?


  • Zakat ialah mengeluarkan harta menurut tuntutan syarak wajib diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

  • Sedekah bermaksud bantuan kepada orang fakir dan miskin dalam bentuk harta dan perkhidmatan.

  • Cukai pendapatan pula ialah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan kepada individu bekerja, syarikat dan perbadakan untuk perbelanjaan Negara.

No comments:

Post a Comment