Thursday, June 25, 2015


JENIS ZAKAT HARTA
Antara harta-harta yang dikenakan zakat ialah:
  • Binatang ternakan iaitu kambing, biri-biri, kibas, lembu, kerbau dab unta.

  • Hasil pertanian, iaitu buah-buahan dan bijirin seperti padi, gandum, tamar, dan barli (makanan asasi sesebuah Negara)

  • Emas dan perak

  • Harta perniagaan,seperti kedai runcit, industri kecil, kenderaan, hartanah

  • Galian harta rikaz iaitu harta karun yang dijumpai dalam tanah.

  • Zakat Pendapatan

  • Zakat wang simpanan

  • Zakat saham

No comments:

Post a Comment