Wednesday, January 13, 2016

SHAH ALAM - Menurut satu kenyataan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) hari ini, hanya perniagaan milikan tunggal atau perkongsian yang mana pemilik atau rakan kongsinya adalah warganegara Malaysia atau berstatus pemastautin tetap dibenarkan menjalankan perniagaan di bawah Akta Perniagaan 1956.
Manakala di bawah Akta Syarikat 1965 pula, warga asing dibenarkan mendaftarkan syarikat dengan syarat mempunyai sekurang-kurangnya dua orang pengarah beralamat tetap di Malaysia.
Bagaimanapun tindakan boleh diambil jika sesebuah perniagaan atau syarikat itu menyalahi undang-undang dan tindakan sewajarnya akan diambil mengikut peruntukan di bawah SSM.

No comments:

Post a Comment