Thursday, January 7, 2016

KUALA LUMPUR - Kajian mendapati pengiktirafan di tempat kerja telah mengatasi ganjaran kewangan, sekaligus, ia menjadi faktor terpenting bagi motivasi pekerja di dalam organisasi di seluruh dunia tanpa mengira usia, industri atau lokasi.

Majoriti responden mengakui bahawa kenaikan gaji melalui skim prestasi boleh membantu memupuk prestasi yang terbaik, 70 peratus daripada responden di Asia Timur, Pasifik dan Afrika bersetuju bahawa ukuran prestasi seperti ini boleh diperbesarkan atau dipalsukan bagi memenuhi sasaran mereka.

No comments:

Post a Comment